De verschillende soorten zorg

Welke zorg heb ik nodig?

Zoals de meeste mensen wilt ook u zo lang als mogelijk thuis blijven. Ook als dit (tijdelijk) niet geheel zelfstandig gaat.
Het is dan belangrijk te weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze, door de overheid en/of uw zorgverzekering, voor vergoeding in aanmerking komt.

Of het nu gaat om tijdelijke hulp na een ziekenhuisopname, permanente hulp in de ochtenden en avonden of huishoudelijke verzorging omdat dit voor u zelf te zwaar wordt.
Thuiszorg Geen Punt is uw betrouwbare, kleinschalige partner in de regio waar u van op aan kunt!

Op deze pagina kunt u informatie vinden over welke zorg u waar kunt aanvragen.

Natuurlijk kunt u ook meteen met ons contact opnemen voor een vrijblijvend, informatief gesprek waarin we kijken welke mogelijkheden er voor u beschikbaar zijn.

Ons telefoonnummer: 077 - 351 29 19
Of stuur ons een mail (ook buiten kantooruren): info@thuiszorggeenpunt.nl

Stacks Image p277_n2
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging is er op gericht lichaamsgebonden zorg te ondersteunen of over te nemen.
Hierbij kunt u denken aan hulp bieden tijdens het wassen, aan- en uitkleden, hulp bij toilet…(lees verder)
Stacks Image 285
Verpleging
Verpleegkundige handelingen zijn er op gericht de gezondheid te herstellen, of voorkomen van verergering van de ziekte of aandoening.
Hierbij kunt u denken aan wondverzorging, toedienen van medicatie…(lees verder)
Stacks Image 288
Huishoudelijke Verzorging
Wanneer huishoudelijke werkzaamheden te zwaar worden door omstandigheden als leeftijd, ziekte of een operatie kan er hulp aangevraagd worden om deze zorg geheel of gedeeltelijk te laten overnemen…(lees verder)
Stacks Image p280_n2
Begeleiding Individueel
Begeleiding Individueel is erop gericht om u als cliënt zolang als mogelijk in de thuissituatie te laten blijven.
Cliënten met oriëntatie problemen (dementie), een psychische stoornis of ter ondersteuning van mantelzorgers…(lees verder)