Begeleiding individueel

Stacks Image 115
Begeleiding Individueel is erop gericht om u als cliënt zolang als mogelijk in de thuissituatie te laten blijven. Cliënten met oriëntatie problemen (dementie), een psychische stoornis of ter ondersteuning van mantelzorgers komen hiervoor in aanmerking

Wanneer begeleiding individueel

Cliënten hebben recht op Begeleiding Individueel indien ze te kampen hebben met verlies van zelfredzaamheid. Hieronder valt bijvoorbeeld het begeleiden en accepteren van hun persoonlijke leef- en gezondheidssituatie, het bieden van structuur in het dagelijkse leven, toezicht houden en ondersteunen bij het behoud van praktische vaardigheden.

Ook nachtopvang, dagverzorging, dagbesteding en activiteiten behoren tot Begeleiding. Deze vorm van zorg kan individueel, in groepsverband of bij een zorgboerderij gegeven worden.

Begeleiding is bedoeld voor cliënten met een beperking die zelfstandig wonen en bijvoorbeeld:

  • Behoefte hebben aan gezelschap
  • Niet zelfstandig contacten kunnen onderhouden
  • Periode tot verhuizing naar aanleunwoning, verzorgingshuis of verpleeghuis moeten overbruggen
  • Partner, kinderen of mantelzorgers willen ontlasten

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van begeleiding individueel?
Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op!

Ons telefoonnummer: 077 - 351 29 19
Of stuur ons een mail (ook buiten kantooruren): info@thuiszorggeenpunt.nl