Verpleging

Stacks Image 116
Verpleegkundige handelingen zijn erop gericht de gezondheid te herstellen, of voorkomen van verergering van de ziekte of aandoening. Hierbij kunt u denken aan wondverzorging, toedienen van medicatie, stomazorg, katheterzorg, injecteren of u aanleren zelf te injecteren.
Ook het geven van voorlichting, advies en instructie zijn hierbij van belang evenals het signaleren, observeren en rapporteren.

Wanneer verpleging

Verpleging is er voor cliënten die meer intensieve zorg nodig hebben. Cliënten kunnen aanspraak maken op verpleging als ze een somatische of psychogeriatrische aandoening of een lichamelijke handicap hebben.
Een verstandelijk of zintuiglijk gehandicapte cliënt heeft ook aanspraak op verpleging indien de cliënt een somatische of psychogeriatrische aandoening heeft die verpleegkundige zorg noodzakelijk maakt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van verpleging?
Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op!

Ons telefoonnummer: 077 - 351 29 19
Of stuur ons een mail (ook buiten kantooruren): info@thuiszorggeenpunt.nl